ثبت شکایات

اگر شکایتی دارید میتوانید آنرا مستقیما با مدیریت مطرح کنید

تمامی سعی ام تی جی ۲۴ برای کسب رضایت مشتریان است، شاید ناخواسته مواردی اشکال در پروسه روند کار پیش آید که باعث مکدر شدن شما مشتری عزیز شود. خوشحال میشویم دوستانه و صادقانه آنرا مطرح کنید تا پس از بررسی مرتفع گردد.

همواره متعهد و مسئولیت پذیر بوده و هستیم زیرا همیشه حق با مشتری است !

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع شکایت

متن شکایت شما